Práva a povinnosti zákazníka Taxi Litvínov - Most

 • právo na vydání účtenky po každé uskutečněné jízdě
 • právo určit si směr jízdy
 • právo podat telefonicky stížnost do 14 dnů od uskutečněné jízdy s účtenkou vystavenou řidičem.
 • právo objednat si službu
 • právo objednat si službu formou sms zpráv
 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu uvedeném v seznamu poskytovaných služeb 
  Taxi Litvínov a Most
 • povinnost zaplatit cenu jízdného
 • povinnost dodržovat pokyny řidiče
 • Zákazník je povinen se vždy po nastoupení do vozidla Taxi služby připoutat bezpečnostním pásem, kterým jsou všechna vozidla vybavena. Pokud zákazník odmítne se ve vozidle připoutat, nebude sním jízda uskutěčněna jelikož poprušuje předpisy silničního provozu zákon č. 361/2000 Sb. & 9.


 

Práva a povinnosti řidiče Taxi Litvínov - Most.

 • právo neobsadit zákazníka z důvodu agresivního, nevhodného chování nebo silné opilosti
 • právo předčasně ukončit jízdu z výše uvedených důvodů
 • právo na zaplacení ceny jízdy
 • právo na úhrady částky 3 000,- Kč za znečištění vozidla
 • právo podat si stížnost po ukončení uskutečněné jízdy na dispečink Taxi Litvínov a Most.
 • povinnost vydat účtenku s kontaktem
 • povinnost chovat se slušně a být vhodně ustrojen
 • povinnost mít označené vozidlo identifikačními znaky taxi služby Taxi Litvínov a Most


 

Upozornění pro zákazníky Taxi Litvínov - Most

Vážení zákazníci, vzhledem k okolnosti, že mnozí z Vás využívají služeb i jiných Taxi služeb a jednotlivců poskytujících přepravu osob a jiné, dovolte, abychom Vás upozornili na některé nekalé praktiky vyskytující se průřezově oběma městy Litvínov, Most a jejím okolím.

Jedná se zejména o vozidla taxi či jiná vozidla neoznačená, která parkuji před jednotlivými kluby, restauracemi apod. Každé takové vozidlo, které parkuje v blízkosti některého z podniků, barů,restaurací nebo diskoték je pro Vás potencionálním nebezpečím předražení ceny jízdného. 

 

Doporučujeme všem zákazníkům využívat služeb Taxi Litvínov - Most, protože zde je jistota, že zákazník nebude okraden, tedy řidič Taxi Litvínov a Most nepředraží cenu jízdného a zároveň má zákazník možnost zpětné kontroly jízdného.

Dále doporučujeme všem zákazníkům využívat služeb profesionální Taxi služby, která disponuje dostatečným počtem vozidel, což je záruka minimální čekací doby pro Vaše odbavení a využívat skutečných vozidel TAXI která jsou označená a to zejména jménem Taxi služby která jim zprostředkovává práci, a ověřovat si prostřednictvím dispečinku zda uvedené vozidlo k dispečinku patří.